Karty pracy
Oceń publikację

Napisz słowa w liczbie mnogiej (w języku angielskim)

Napisz słowa w liczbie mnogiej (w języku angielskim)

Zadanie, które pomoże dziecku w utrwaleniu znajomości pisowni rzeczowników z nieregularną liczbą mnogą w języku angielskim. Na stronie są dwie kolumny. W pierwszej kolumnie przedstawiono jeden przedmiot, zwierzę lub człowieka (a woman – kobieta, a mouse – mysz, a child – dziecko, a tooth – ząb, a foot – stopa, a goose – gęś, a sheep – owca, a man – mężczyzna, a person – człowiek, a fish – ryba). W drugiej kolumnie jest już kilka przedmiotów, zwierząt lub ludzi. Dziecko ma napisać wyraz w liczbie mnogiej. Prawidłowe odpowiedzi: women, mice, children, teeth, feet, geese, sheep, men, people, fish.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 66