Karty pracy
Oceń publikację

Zapamiętujemy pisownię słów

Zapamiętujemy pisownię słów

Ten zestaw zadań pomoże dziecku w uczeniu się poprawnej pisowni. Uczniom i uczennicom zaproponowano przeczytać i dwukrotnie napisać zaproponowane słowa lub połączenia wyrazowe. W celu sprawdzenia, na ile dobrze udało się zapamiętać pisownię słów, dziecko ma ułożyć kartkę według linii przerywanej i spróbować prawidłowo napisać wszystkie słowa lub połączenia wyrazowe z pamięci. Wykonanie zadań zestawu przyczyni się do wzbogacenia zasobu słownictwa, kształtowania językowej kompetencji dziecka, umiejętności ortograficznych, rozwoju pamięci i uwagi.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 75
Ilość stron 5