Karty pracy
Oceń publikację

Zadania klasowe: dodajemy i odejmujemy

Zadania klasowe: dodajemy i odejmujemy

Zadanie sprzyja doskonaleniu umiejętności rozwiązywać zadania tekstowe. Na kartce przedstawiono trzy zadania z życia szkolnego. Dziecku proponuje się rozwiązać każde zadanie i napisać odpowiedź (w pierwszym zadaniu należy dowiedzieć się, ile osób uczęszcza do pierwszej klasy (33 ucznia); w drugim – ile biletów należy wypisać dla dwóch pierwszych klas (51 bilet); w trzecim zadaniu – ile wolnych miejsc zostanie w autobusie (8 miejsc ). W czwartym zadaniu należy ułożyć zgodnie ze schematem zadanie i rozwiązać go. Zadanie skierowane na doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania, kształtowanie kompetencji matematycznych, rozwijanie uwagi.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 111
Występuje w programach nauczania: