Karty pracy
Oceń publikację

Rozwiązujemy zadania tekstowe za pomocą działań

Rozwiązujemy zadania tekstowe za pomocą działań

Zadanie przyczyni się do rozwoju kompetencji matematycznych, umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych w kilku działaniach oraz wykonania obliczeń w zakresie 20. Dziecku proponuje się rozwiązać 5 zadań z treścią ze stopniowym układaniem i rozwiązywaniem działań. Wykonując zadania, dziecko rozwija myślenie logiczno-matematyczne, umiejętność zapisywania przykładów z użyciem nawiasów, uważnego czytania i analizowania tekstów zadań.

OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 92