Karty pracy
Oceń publikację

Opowiadamy o zebrach

Opowiadamy o zebrach

Zadanie to jest skierowane na kształtowanie kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych. W nim dziecku zaproponowano wypełnić komórki informacjami o zebrach. W oparciu o krótkie pytania-podpowiedzi dzieci mają opisać te zwierzęta, podać środowisko ich występowania, napisać, co one potrafią robić, czym się żywią, a także – czego potrzebują (na przykład specjalnych warunków klimatycznych, ochrony przed drapieżnikami lub ludźmi itp.). Zadanie przyczyni się do poszerzenia wiedzy o różnorodności zwierząt w naturze, rozumienia wpływu działalności człowieka oraz innych czynników na środowisko naturalne.

OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 6