Oceń publikację

Opowiadamy o okoniach nilowych

Opowiadamy o okoniach nilowych

Zadanie to jest skierowane na kształtowanie kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych. W nim dziecku zaproponowano wypełnić komórki informacjami o okoniach nilowych. W oparciu o krótkie pytania-podpowiedzi dzieci mają opisać te ryby, podać środowisko ich występowania, napisać, co one potrafią robić, czym się żywią, a także – czego potrzebują (na przykład specjalnych warunków klimatycznych, ochrony przed drapieżnikami lub ludźmi itp.). Zadanie przyczyni się do poszerzenia wiedzy o różnorodności zwierząt w naturze, rozumienia wpływu działalności człowieka oraz innych czynników na środowisko naturalne.

OCENA ZADANIA
0.00
(0 ocen)
Liczba pobrań 5