Oceń publikację

Ułóż literę „Ś” (polski alfabet)

Ułóż literę „Ś” (polski alfabet)

Zadanie to pomoże dziecku nauczyć się litery „Ś”, ćwicząc przy tym koncentrację uwagi, pamięć wzrokową i mięśniową. Zadanie zawiera literę „Ś”, która składa się z obrazków, których nazwy rozpoczynają się od tej litery. Dziecku proponuje się pociąć literę na fragmenty, wymieszać je z fragmentami innych liter, a następnie ułożyć literę w całości, wybierając te obrazki, w nazwach których jest podana litera. Następnie dziecko może pokolorować obrazki. Wykonując to zadanie, dziecko będzie mogło lepiej utrwalić związek między dźwiękiem a literą oraz stworzyć dobrą podstawę do dalszego rozwoju umiejętności czytania.

OCENA ZADANIA
0.00
(0 ocen)
Liczba pobrań 11