Karty pracy
Oceń publikację

Odczytywanie liczb za pomocą słów

Odczytywanie liczb za pomocą słów

Karta pracy kształtuje kompetencje matematyczne, rozwija myślenie logiczne, umiejętność poprawnego odczytywania, zapisywania oraz obliczania działań za pomocą liczb wyrażonych słownie. Pracując nad zadaniem dziecko doskonali wiedzę o kolejności wykonania działań w wyrażeniach liczbowych, rozwija uwagę, doskonali nawyki obliczania oraz pogłębi wiedzę z zakresu terminologii matematycznej.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 167