Karty pracy

Obliczamy pole prostokąta

Obliczamy pole prostokąta

Dane zadanie skierowane na formowanie kompetencji matematycznych, umiejętności obliczania, pogłębienia pojęcia o polu prostokąta. Dziecku proponuje się obliczyć pola kwadratów za podanymi stronami, uzupełniając tabelę. Obliczyć pole i strony prostokąta zgodnie z podanymi danymi, a także rozwiązać dwa zadania. Wykonując zadania, dziecko rozwija logiko-matematyczne zdolności, umiejętności analizy i syntezy, a także umiejętność stosować wzór do obliczenia pola prostokąta.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 36