Karty pracy

Rozwiązujemy zadania tekstowe na obliczanie pola działki

Rozwiązujemy zadania tekstowe na obliczanie pola działki

Dane zadanie skierowane na formowanie kompetencji matematycznych, pogłębienie wiedzy o jednostkach mierzenia pola (metr kwadratowy, akr/ar, hektar), rozwijanie umiejętności obliczać pola prostokątnych działek po znanych długościach stron lub po ogólnym polu. Dziecku proponuje się rozwiązać zadania tekstowe na obliczanie pól prostokątnych działek farmerskich. Wykonując zadanie, dziecko rozwija nawyki przekształcenia jednostek mierzenia pola, umiejętności stosować wzór do obliczania pola prostokąta podczas rozwiązywania zadań tekstowych.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 35