Karty pracy

Obliczamy pole prostokątnych działek

Obliczamy pole prostokątnych działek

Dane zadanie skierowane na formowanie kompetencji matematycznych, pogłębieniu wiedzy o jednostkach mierzenia pola, rozwijanie umiejętności obliczać pole prostokątnych działek po znanych długościach stron albo ogólnym polu. Dziecku proponuje się obejrzeć obrazki i obliczyć pole każdej działki. Wykonując zadanie, dziecko rozwija matematyczne i logiczne zdolności, umiejętności analizy i syntezy, a także uczy się stosować wzór na obliczanie pola prostokąta podczas rozwiązywania zadań tekstowych.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 22