Karty pracy

Podsumowujemy poznane o polach

Podsumowujemy poznane o polach

Dane zadanie skierowane na formowanie kompetencji matematycznych, podsumowanie wiedzy o obliczeniu pola prostokątnych płaszczyzn zgodnie ze wzorem. Dziecku proponuje się zaznaczyć Prawda albo Fałsz zaproponowanych twierdzeń o polu, długości lub szerokości, poprawić błędne twierdzenia i rozwiązać zadanie tekstowe. Wykonując zadanie, dziecko rozwija myślenie analityczne, uwagę, umiejętność zamieniać jednostki mierzenia pola, utrwala nawyki liczenia.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 33