Karty pracy
Oceń publikację

Wykorzystujemy frazeologizmy w zdaniach nr 3 (język polski)

Wykorzystujemy frazeologizmy w zdaniach nr 3 (język polski)

Zadanie to jest skierowane na poszerzenie zasobu słownictwa dziecka, usprawnienie umiejętności czytania i pisania. Dziecku zaproponowano przeczytać sześć zdań i sześć frazeologizmów w języku polskim (jak kura pazurem, mieć pustkę w kieszeni, jak kołek w płocie, chować wzrok, robić z muchy słonia, mieć kieszenie nabite złotem). Należy przepisać zdania zastępując wydzielone słowa odpowiednimi frazeologizmami (na przykład słowo „nieschludnie” w zdaniu „Nieschludnie napisane wypracowania uczniów są trudne do czytania i rozumienia” zastąpić frazeologizmem „jak kura pazurem”). W toku wykonywania zadań dziecko rozwinie inteligencję lingwistyczną, uwagę, erudycję.

OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 14