Karty pracy
Oceń publikację

Wykorzystujemy frazeologizmy w zdaniach nr 2 (język polski)

Wykorzystujemy frazeologizmy w zdaniach nr 2 (język polski)

Zadanie to jest skierowane na poszerzenie zasobu słownictwa dziecka, usprawnienie umiejętności czytania i pisania. Dziecku zaproponowano przeczytać sześć zdań i sześć frazeologizmów w języku polskim (patrzeć wilkiem, trzymać się za boki, jak piorun z jasnego nieba, ani żywej duszy, wyprowadzić na ludzi, na gorąco). Należy przepisać zdania zastępując wydzielone słowa odpowiednimi frazeologizmami (na przykład słowo „gwałtownie” w zdaniu „Telefon w mieszkaniu lekarza gwałtownie zadzwonił” zastąpić frazeologizmem „jak piorun z jasnego nieba”). W toku wykonywania zadań dziecko rozwinie inteligencję lingwistyczną, uwagę, erudycję.

OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 17