Karty pracy
Oceń publikację

Wykorzystujemy frazeologizmy w zdaniach (język polski)

Wykorzystujemy frazeologizmy w zdaniach (język polski)

Ten zestaw zadań jest skierowany na poszerzenie zasobu słownictwa dziecka, usprawnienie umiejętności czytania i pisania. W każdym z czterech zadań zaproponowano przeczytać sześć zdań i sześć frazeologizmów w języku polskim. Należy przepisać zdania zastępując wydzielone słowa odpowiednimi frazeologizmami (na przykład słowo „uciekł” w zdaniu „Ochroniarz zauważył złodzieja, lecz ten uciekł” zastąpić frazeologizmem „dał drapaka”). W toku wykonywania zadań zestawu dziecko rozwinie inteligencję lingwistyczną, uwagę, erudycję.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 57
Ilość stron 4