Uczymy się frazeologizmów (język polski)

Uczymy się frazeologizmów (język polski)

W tym zestawie zadań dziecku jest zaproponowano w sposób interesujący i niezwykły zastanowić się nad podanymi frazeologizmami oraz nauczyć się ich znaczenia. Użycie frazeologizmów wzbogaci mowę dziecka, sprawi, że wypowiedzi będą bardziej wyraziste, trafne i dowcipne. W każdym zadaniu dziecko ma podane cztery frazeologizmy (pierwszy podano jako wzór). Dziecko ma najpierw wyobrazić sobie sytuacje, w których właściwe jest zastosowanie każdego z nich, następnie narysować je, ujawniając znaczenie wyrazów za pomocą treści rysunku.

OCENA ZADANIA
5.00
(7 ocen)
Liczba pobrań 109