Karty pracy
Oceń publikację

Kopiujemy obrazek: rozwijamy uwagę

Kopiujemy obrazek: rozwijamy uwagę

Zadanie jest skierowane na rozwój uwagi, przygotowanie ręki do pisania. Dziecku zaproponowano uważnie obejrzeć pierwszy obrazek i z pamięci narysować wszystkie jego szczegóły w oparciu o naszkicowany drugi obrazek. Po tym dziecko ma porównać oryginał obrazku z wykonaną przez nie kopią, aby sprawdzić precyzyjność odtworzenia szczegółów. Należy również pokolorować obrazek, co zapewni dziecku możliwość wykazania się fantazją i uwagą w dostrzeganiu i przedstawianiu części całości. W toku wykonywania zadania dziecko poćwiczy skupienie, umiejętności zapamiętywania i odtwarzania informacji graficznej, pamięci wzrokowej.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 51