Ocena programu

Rozwój motoryki małej

Rozwój motoryki małej
LICZBA ZADAŃ 60
LICZBA DNI 15-20
ZALECANO DZIENNIE 3-4 zadania
WIEK DZIECKA 6-7 lat
RANKING
5.00
(2 ocen)

Niniejszy zeszyt ćwiczeń zawiera 60 ciekawych zadań dla rozwoju motoryki małej, których konsekwentne wykonanie pomoże dziecku w przygotowaniu ręki do pisania, aktywizacji działalności mózgu.

Wykonywanie zadań programu „Rozwój motoryki małej” w ciągu dwóch-trzech tygodni pomoże dziecku w nauce odtwarzania i uzupełniania obiektów graficznych, rozwoju koordynacji wzrokowo-ruchowej, kształtowaniu umiejętności grafomotorycznych, aktywizacji pracy półkuli mózgu, obniżeniu napięcia emocjonalnego. ..

Wykonując zadania niniejszego programu, dzieci będą mogły usprawniać możliwości ruchowe, umiejętności psychiczne i mowne, ponieważ rozwój motoryki małej jest związany z rozwojem wszystkich procesów poznawczych: pamięci, uwagi, myślenia i mowy.

Należy pamiętać, że głównymi zasadami pomyślnego wykonania programu jest regularność i konsekwentność. Wszystkie zadania są możliwe do wykonania i są proponowane od najłatwiejszych do najbardziej złożonych, co zapewnia możliwość łatwego wykonywania 3-4 zadań dziennie.

Pracę z zadaniami można rozpocząć w dowolnej chwili, w odpowiednim dla dziecka tempie, zaczynając od pierwszego zadania. Aby ruchy palców były zautomatyzowane, wskazane jest wykonywanie 3-4 zadań dziennie. Należy jednak pamiętać, że dziecko nie powinno być przeciążone.

Po wykonaniu programu możesz nagrodzić dziecko specjalnym dyplomem, który będzie stanowić wyraz uznania za rzetelne i umiejętne wykonywanie zadań oraz potwierdzenie nabycia przez dziecko takich niezbędnych do dalszej nauki umiejętności behawioralnych jak pracowitość, schludność i samodyscyplina.

Program jest opracowany zgodnie z obowiązującymi programami edukacyjnymi i sporządzony zgodnie z zasadą ciągłości (od prostego do złożonego), a zadania są ustrukturowane w taki sposób, aby pomóc dziecku w usprawnianiu małej motoryki rąk. Warto pamiętać, że poziom rozwoju motoryki małej stanowi jeden ze wskaźników skutecznej nauki w szkole.