Karty pracy
Oceń publikację

„Nieznane” słowo: pracujemy ze słownikiem

„Nieznane” słowo: pracujemy ze słownikiem

Zadanie jest skierowane na kształtowanie umiejętności pracy ze słownikiem. Dziecku zaproponowano z podanego wykazu słów wybrać te, których znaczenie ono może wyjaśnić samodzielnie. Znaczenie i pochodzenie „nieznanych” słów trzeba znaleźć w słownikach (SJP, słowniku wyrazów obcych; słowniku neologizmów) lub w Internecie. Aby utrwalić znajomość nowych słów, dziecko ma ułożyć i zapisać z nimi zdanie. Zadanie przyczyni się do wzbogacenia zasobu słownictwa, rozwoju kompetencji komunikacyjnej.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 58