Karty pracy
Oceń publikację

Tworzymy ogólne pytania w Present, Past, Future Simple

Tworzymy ogólne pytania w Present, Past, Future Simple

Zadanie to pomoże dziecku nauczyć się formułowania ogólnych pytań (general questions) w języku angielskim w czasach Present, Past, Future Simple. Dziecku zaproponowano 12 zdań, do dwóch z których już są postawione pytania, a do innych dziesięciu – pytania trzeba sformułować i napisać samodzielnie. W toku wykonywania zadania dziecko rozwinie inteligencję lingwistyczną, umiejętności czytania i pisania w języku angielskim, utrwali znajomość struktur gramatycznych.

OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 18