Oceń publikację

Tworzymy ogólne pytania w Present Simple

Tworzymy ogólne pytania w Present Simple

Zadanie to pomoże dziecku nauczyć się formułowania ogólnych pytań (general questions) w języku angielskim w czasie Present Simple. Zadanie zawiera schemat tworzenia ogólnego pytania. Dziecku zaproponowano 12 zdań, do dwóch z których już są postawione pytania, a do innych dziesięciu – pytania trzeba sformułować i napisać samodzielnie. W toku wykonywania zadania dziecko rozwinie inteligencję lingwistyczną, umiejętności czytania i pisania w języku angielskim, utrwali znajomość struktur gramatycznych.

OCENA ZADANIA
0.00
(0 ocen)
Liczba pobrań 94