Karty pracy

Układamy zadania na dodawanie

Układamy zadania na dodawanie

Zadanie to przyczyni się do kształtowania kompetencji matematycznej, udoskonalenia umiejętności układania i rozwiązywania zadań na dodawanie w zakresie 20, uświadomienia powiązań wzajemnych między działaniami dodawania i odejmowania. Uczniom i uczennicom zaproponowano wyznaczyć, jaką największą liczbę punktów może uzyskać gracz, jeśli trafi piłką do kosza przez określoną liczbę razy. Dziecko także ma napisać 4 warianty zadań arytmetycznych, aby uzyskać liczbę 12. W toku wykonywania zadania dziecko rozwinie zdolności logiczno-matematyczne, myślenie matematyczne, umiejętności dokonywania obliczeń w zakresie 20 z przekroczeniem i bez przekroczenia progu dziesiątkowego.

OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 107
Występuje w programach nauczania: