Ocena programu

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20
LICZBA ZADAŃ 20
LICZBA DNI 6-10
ZALECANO DZIENNIE 2-3 zadania
WIEK DZIECKA 7-8 lat
RANKING
5.00
(1 oceny)

Zeszyt ćwiczeń zawiera 20 ciekawych zadań, których sekwencyjne wykonanie pomoże dziecku w ciekawy i swobodny sposób zrozumieć zasady dodawania i odejmowania w zakresie 20 oraz opanować umiejętność wykonywania działań arytmetycznych z przekroczeniem progu dziesiątkowego.

Wykonanie zadań z programu nauczania „Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20” w ciągu jednego lub dwóch tygodni pomoże dziecku zrozumieć związek między dodawaniem i odejmowaniem, rozwinąć umiejętność znajdowania nieznanych składników działań arytmetycznych, stosując odwrotne działania arytmetyczne albo inne techniki. Nauczy się wykorzystać zasady dodawania sumy do liczby, odejmowania sumy od liczby i liczby od sumy, dodawania na podstawie prawa przemienności, odejmowania przez części oraz na podstawie związku między dodawaniem i odejmowaniem. Opanowanie tych umiejętności jest jednym z ważnych etapów przygotowawczych do dalszego dodawania pisemnego i odejmowania liczb dwu- i trzycyfrowych. ..

Pierwsze trzy zadania w zeszycie ćwiczeń są przeznaczone do sprawdzenia wcześniej nabytej wiedzy na temat działań arytmetycznych, więc jeśli dziecko ma trudności z ich wykonaniem, może przejść do prostszych programów nauczania, aby poprawić swoje umiejętności dodawania lub odejmowania w zakresie pierwszego dziesiątka: „Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10”.

Jeśli dziecko bardzo dobrze radzi sobie z zadaniami, opracuj z nim program aż do ostatniego ćwiczenia, aby mieć pewność, że umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 20 są ukształtowane. W tym przypadku dziecko może wykonać program szybciej, niż przewidziano i przejść do kolejnego programu „Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100”.

Pamiętaj, że głównymi podstawami pomyślnego zakończenia programu są regularność i konsekwentność. Wszystkie zadania są możliwe do wykonania i przedstawione od najłatwiejszych do najtrudniejszych (o umiarkowanym wzrostu poziomu zaawansowania), co pozwala na łatwe wykonanie 2-3 zadań dziennie.

Pracę z programem można rozpocząć w dowolnym momencie, we właściwym dla dziecka tempie, zaczynając od pierwszego zadania. Nie spiesz się z wykonaniem wszystkich zadań naraz. Pamiętaj, aby nie przeciążać dziecka.

Po zakończeniu programu możesz nagrodzić dziecko specjalnym dyplomem, który będzie wyróżnieniem za sumienne i sprawne wykonanie zadań oraz potwierdzeniem, że dziecko nabyło takich niezbędnych w dalszej edukacji umiejętności zachowania jak pracowitość, schludność i samodyscyplina.

Program jest opracowany zgodnie z Państwowym standardem kształcenia podstawowego i aktualnymi programami edukacyjnymi, z zachowaniem zasady ciągłości (od prostego do złożonego), a zadania są ułożone w taki sposób, aby pomóc dziecku opanować umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 20.