Ocena programu

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10
LICZBA ZADAŃ 24
LICZBA DNI 8-12
ZALECANO DZIENNIE 2-3 zadania
WIEK DZIECKA 7-8 lat
RANKING
5.00
(1 oceny)

Niniejszy zeszyt roboczy zawiera 24 ciekawe zadania, których konsekwentne wykonanie pomoże dziecku w fascynujący i zrelaksowany sposób zrozumieć zasady dodawania i odejmowania w zakresie dziesięciu.

Realizacja zadań programu szkoleniowego „Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10” przez jeden-dwa tygodnie pomoże dziecku zrozumieć związek wzajemny między działaniami dodawania i odejmowania, nauczyć się znajdowania nieznanych składników działań arytmetycznych. ..

W toku wykonywania zadań niniejszego programu dzieci będą mogły usprawnić umiejętność obliczania nieznanych składników działań arytmetycznych dodawania i odejmowania za pomocą przeciwstawnych operacji arytmetycznych. Rozwój tych umiejętności stanowi jeden z ważnych etapów przygotowawczych do rozwiązywania zadań o różnych rodzajach.

Pierwsze trzy zadania zeszytu roboczego są poświęcone sprawdzeniu wcześniej opanowanej wiedzy o działaniach arytmetycznych, dlatego jeżeli podczas wykonywania tych zadań dziecko napotyka na trudności, można przejść do opracowywania łatwiejszych programów nauczania w celu udoskonalenia umiejętności dodawania lub odejmowania w zakresie pierwszego dziesiątka: „Dodawanie w zakresie 10” oraz „Odejmowania w zakresie 10”.

Jeśli dziecko wykonuje zadania z łatwością, opracuj z nim program do ostatniego zadania, aby się upewnić, że umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10 są opanowane w całości. W takim przypadku dziecko może ukończyć program szybciej niż zaplanowano i przejść do następnego programu „Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20”.

Należy pamiętać, że głównymi zasadami pomyślnego wykonania programu są regularność i konsekwencja. Wszystkie zadania są możliwe do wykonania i są proponowane od najprostszych do najtrudniejszych (z umiarkowanym wzrostem poziomu złożoności), co pozwala na łatwe wykonywanie 2-3 zadań każdego dnia.

Pracę z programem możesz rozpocząć w dowolnej chwili, w odpowiednim dla dziecka tempie, zaczynając od pierwszego zadania. Nie spiesz się, aby wykonać wszystkie zadania naraz. Pamiętaj, że dziecko nie powinno być przeciążone.

Program jest opracowany zgodnie z obowiązującymi programami edukacyjnymi i sporządzony zgodnie z zasadą ciągłości (od prostego do złożonego), a zadania są ustrukturowane w taki sposób, aby pomóc dziecku w opanowaniu umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10.

Po wykonaniu programu możesz nagrodzić dziecko specjalnym dyplomem, który stanie się nagrodą za sumienne i umiejętne wykonanie zadań skierowanych na rozwój logicznego myślenia oraz dowodem na to, że nabyło ono umiejętności zachowania niezbędne w dalszej nauce, takie jak pracowitość, staranność, schludność i samodyscyplina.