Ocena programu

Dodawanie w zakresie 10

Dodawanie w zakresie 10
LICZBA ZADAŃ 39
LICZBA DNI 13-19
ZALECANO DZIENNIE 2-3 zadania
WIEK DZIECKA 6-7 lat
RANKING
5.00
(1 oceny)

Zeszyt ćwiczeń zawiera 39 atrakcyjnych zadań, których konsekwentne wykonywanie doda dziecku pewności siebie i sprawi, że nauka stanie się ciekawą zabawą z liczbami.

Zeszyt ćwiczeń zawiera 39 atrakcyjnych zadań, których konsekwentne wykonywanie doda dziecku pewności siebie i sprawi, że nauka stanie się ciekawą zabawą z liczbami. ..

Zeszyt ćwiczeń zawiera 39 atrakcyjnych zadań, których konsekwentne wykonywanie doda dziecku pewności siebie i sprawi, że nauka stanie się ciekawą zabawą z liczbami.

Wykonanie zadań z programu dydaktycznego „Dodawanie w zakresie 10” w ciągu dwóch do trzech tygodni pomoże Twojemu dziecku łatwo zrozumieć zasady dodawania i pewnie dodawać liczby pierwsze.

Regularność i konsekwencja to główne zasady sukcesu programu. Wszystkie zadania są realne do wykonania i podawane od prostych do złożonych, co pozwala na łatwe wykonanie 2-3 zadań każdego dnia.

Pracę z programem można rozpocząć w dowolnym momencie, wedle własnego tempa dziecka, zaczynając od pierwszego zadania. Nie spiesz się, aby wykonać wszystkie zadania na raz. Pamiętaj, że dziecko nie powinno być przeciążone.

Pierwsze trzy zadania w zeszycie są poświęcone sprawdzeniu dotychczasowej wiedzy, więc jeśli podczas tych zadań dziecko będzie miało duże trudności, można przejść do prostszego programu „Nauka Liczb i Liczenia”.

Jeśli dziecko wykonuje zadania bardzo łatwo, w każdym razie warto przerobić program aż do ostatniego zadania, aby upewnić się, że nie ma żadnych luk w wiedzy. W tym przypadku można ukończyć program szybciej niż jest to przewidziane i przejść do następnego programu „Dodawanie w zakresie 20”.

Należy pamiętać, że umiejętność dodawania liczb w zakresie 10 jest warunkiem skutecznego opanowania ustnych i pisemnych metod dodawania arytmetycznego w kolejnych etapach nauki matematyki oraz jest jednym z wymogów poznania działań arytmetycznych w klasie pierwszej.

Program jest opracowany zgodnie z Podstawą Programową nauczania wczesnoszkolnego oraz obowiązującymi programami dydaktycznymi, z zachowaniem zasady ciągłości (od prostego do złożonego), a zadania są tak skonstruowane, aby pomóc dziecku w opanowaniu umiejętności dodawania.

Po wykonaniu programu możesz nagrodzić dziecko specjalnym dyplomem, który stanie się nagrodą za sumienne i umiejętne wykonanie zadań skierowanych na rozwój logicznego myślenia oraz dowodem na to, że nabyło ono umiejętności zachowania niezbędne w dalszej nauce, takie jak pracowitość, staranność, schludność i samodyscyplina.