Ocena programu

Odejmowanie w zakresie 10

Odejmowanie w zakresie 10
LICZBA ZADAŃ 20
LICZBA DNI 7-10
ZALECANO DZIENNIE 2-3 zadania
WIEK DZIECKA 6-7 lat
RANKING
5.00
(1 oceny)

Niniejszy zeszyt roboczy zawiera 20 ciekawych zadań, których konsekwentne wykonanie doda dziecku pewności co do posiadanej wiedzy i zamieni proces uczenia się w ekscytujące zabawy z liczbami

Realizacja zadań programu szkoleniowego „Odejmowanie w zakresie 10” przez jeden-dwa tygodnie pomoże dziecku zrozumieć zasady odejmowania i usprawnić umiejętność odejmowania liczb prostych. ..

Głównymi zasadami pomyślnego wykonania zadań w programie są regularność i konsekwencja. Wszystkie zadania są możliwe do wykonania dla dzieci i są proponowane od najprostszych do najtrudniejszych, co pozwala na łatwe wykonywanie 2-3 zadań każdego dnia.

Pracę z programem możesz rozpocząć w dowolnej chwili, w odpowiednim dla dziecka tempie, zaczynając od pierwszego zadania. Nie spiesz się, aby wykonać wszystkie zadania naraz. Pamiętaj, że dziecko nie powinno być przeciążone.

Pierwsze trzy zadania programu poświęcone są sprawdzeniu wcześniej zdobytej wiedzy, więc jeśli dziecko napotka znaczne trudności w wykonywaniu tych zadań, zalecamy przejście na prostszy program „Nauka liczb i liczenie w zakresie 10”.

Jeśli dziecko wykonuje zadania z łatwością, opracuj z nim program do ostatniego zadania, aby się upewnić, że w jego wiedzy nie ma luk. W takim przypadku dziecko może ukończyć program szybciej niż zaplanowano i przejść do następnego programu „Odejmowanie w zakresie 20”.

Pragniemy zauważyć, że umiejętność odejmowania liczb w zakresie 10 jest warunkiem koniecznym do pomyślnego opanowania ustnych i pisemnych technik dokonywania arytmetycznego działania odejmowania na kolejnych etapach nauki matematyki w szkole podstawowej.

Program jest opracowany zgodnie z obowiązującymi programami edukacyjnymi i sporządzony zgodnie z zasadą ciągłości (od prostego do złożonego), a zadania są ustrukturowane w taki sposób, aby pomóc dziecku opanować umiejętność odejmowania liczb w zakresie pierwszego dziesiątka.

Po wykonaniu programu możesz nagrodzić dziecko specjalnym dyplomem, który stanie się nagrodą za sumienne i umiejętne wykonanie zadań skierowanych na rozwój logicznego myślenia oraz dowodem na to, że nabyło ono umiejętności zachowania niezbędne w dalszej nauce, takie jak pracowitość, staranność, schludność i samodyscyplina.