Dyplom „Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20”

Dyplom „Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20”

Ten dyplom należy przyznać dziecku, które pomyślnie wykonało wszystkie zadania w zeszycie ćwiczeń „Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20”. Dyplom jest nagrodą za sumienne i sprawne rozwiązywanie zadań dotyczących odejmowania i dodawania w zakresie 20, potwierdzając, że dziecko rozumie związek między dodawaniem i odejmowaniem oraz nabyło umiejętności znajdowania nieznanych składników działań arytmetycznych. Po zakończeniu przez dziecko programu wydrukuj na kolorowej drukarce dyplom i napisz na nim imię i nazwisko dziecka. Można również stworzyć dokument elektroniczny, wypełniając odpowiednie pola i wysłać dyplom do dziecka pocztą elektroniczną.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 10