Karty pracy

Odcinki liczbowe: rozwiązujemy zadania

Odcinki liczbowe: rozwiązujemy zadania

Zadanie jest skierowane na udoskonalenie umiejętności dokonywania działań arytmetycznych dodawania i odejmowania. Na dwóch stronach zadania są przytoczone przykłady na dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 oraz odcinki liczbowe dla ich rozwiązywania. Dziecku zaproponowano „kroczyć” na odcinku od podanej w zadaniu liczby (w prawo przy dodawaniu, w lewo przy odejmowaniu) i oznaczyć punkt na odcinku, który odpowiada wynikowi działania (na liczbę „kroków” wskazuje liczba, którą dziecko dodaje/odejmuje). Zadanie przyczyni się do kształtowania kompetencji matematycznej.

OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 100
Występuje w programach nauczania: