Karty pracy
Oceń publikację

Odkrywamy historię żeglugi powietrznej

Odkrywamy historię żeglugi powietrznej

Zadanie to przyczyni się do kształtowania historycznej kompetencji uczniów szkoły podstawowej, wyobrażeń o cechach szczególnych pierwszych statków powietrznych. Dziecku zaproponowano za pomocą Internetu sprawdzić, czy podane twierdzenie o żegludze powietrznej są prawdziwe czy fałszywe, a także ustalić, jakie mianowicie wydarzenia są związane z historią żeglugi powietrznej. Uczniowie mają także napisać fakt o żegludze powietrznej, który zrobił na nich największe wrażenie. Wykonanie zadania przyczyni się do rozwoju interesu poznawczego, umiejętności korzystania z Internetu do wyszukiwania i sprawdzania danych.

OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 17