Karty pracy
Oceń publikację

Luki w wyrazach: piszemy litery drukowane

Luki w wyrazach: piszemy litery drukowane

Ten zestaw z 9 zadań pomoże dziecku rozwinąć umiejętności czytania i pisania liter drukowanych. Jedno zadanie zawiera 6 obrazków, obok każdego z których jest miejsce (komórki z literami i puste komórki). We wszystkich słowach jednego zadania pominięto tylko niektóre litery alfabetu. Dziecko ma wpisać potrzebne litery do luków, wybierając z podanych na początku zadania (od 4 do 10 opcji). Po wypełnieniu luków można zaproponować dziecku przeczytać wyrazy na głos, utrwalając w ten sposób umiejętności czytania. W toku wykonania zadania dziecko wzbogaci zasób słownictwa i rozwinie uwagę.

OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 50
Ilość stron 9