Karty pracy

Uczymy się rozwiązywania konfliktów

Uczymy się rozwiązywania konfliktów

Zadanie przyczyni się do rozwoju emocjonalnej inteligencji, empatii dziecka, kultury mowy. Dziecku zaproponowano obejrzeć obrazek, na którym przedstawiono konflikt: koledzy z klasy rozrzucają przybory szkolne dziewczynki. Trzeba pomyśleć o tym, co się wydarzyło, i zaproponować wyjście z sytuacji konfliktowej. Własne warianty rozwiązania problemu trzeba napisać. W toku wykonania zadania dziecko nauczy się rozpoznawania swoich emocji i emocji innych ludzi, analizowania uczynków, motywów zachowania, myśli, odbierania innych punktów widzenia i regulowania własnych reakcji emocjonalnych, nawiązywania więzi społecznych.

OCENA ZADANIA
0.00
(0 ocen)
Liczba pobrań 20