Karty pracy
Oceń publikację

Segregujemy części mowy nr 5 – temat „Domek za miastem”

Segregujemy części mowy nr 5 – temat „Domek za miastem”

To zadanie tematyczne pomoże dziecku dobrze zapamiętać takie samodzielne (pełno znaczne) części mowy, jak rzeczownik, czasownik oraz przymiotnik. Jest poświęcone domkowi za miastem oraz proponuje odpowiedni zestaw słów, które są chaotycznie położone w dolnej części zadania. Ponieważ te słowa są tematyczne, pomoże to dziecku nie tylko nauczyć się segregować je według części mowy, ale też od razu stosować układając krótkie zdania albo połączenia wyrazowe. Zadanie zawiera 5 rzeczowników, 5 czasowników oraz 5 przymiotników, trzeba je wyciąć i rozłożyć, a dalej przykleić. Wykonując zadanie, dziecko będzie pogłębiać swoją wiedzę językową oraz wzbogacać słownictwo.

OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 26