Karty pracy

Rozwiązujemy „miodowe” zadania tekstowe na porównywanie różnicowe

Rozwiązujemy „miodowe” zadania tekstowe na porównywanie różnicowe

Zadanie skierowane jest na rozwój umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych na porównywanie różnicowe, doskonalenie nawyków dodawania i odejmowania liczb wielocyfrowych w pamięci. Dziecko powinno rozwiązać 5 zadań tekstowych dotyczących zbierania miodu z różnych roślin. Wykonując zadanie, dziecko doskonali nawyki rozwiązywania zadań tekstowych, analizowania ich treści, rozwija myślenie logiczne i matematyczne, aktywność poznawczą oraz uwagę.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 112