Rozwiązujemy „miodowe” zadania tekstowe na porównywanie różnicowe

Rozwiązujemy „miodowe” zadania tekstowe na porównywanie różnicowe

Zadanie skierowane jest na rozwój umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych na porównywanie różnicowe, doskonalenie nawyków dodawania i odejmowania liczb wielocyfrowych w pamięci. Dziecko powinno rozwiązać 5 zadań tekstowych dotyczących zbierania miodu z różnych roślin. Wykonując zadanie, dziecko doskonali nawyki rozwiązywania zadań tekstowych, analizowania ich treści, rozwija myślenie logiczne i matematyczne, aktywność poznawczą oraz uwagę.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 48