Karty pracy

Uczymy się rozróżniać dosłowne i przenośne znaczenie słów

Uczymy się rozróżniać dosłowne i przenośne znaczenie słów

Zadanie skierowane na formowanie umiejętności rozróżniać dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów. Dziecku proponuje się wyznaczyć, w jakim znaczeniu (dosłownym czy przenośnym) użyty dany wyraz w kontekście, i stworzyć kod do wszystkich zamków na walizkach, na przykład, walizka z przymiotnikiem „żelazny” ma siedmiocyfrowy kod 0011010, dlatego, że w wyrazach żelazna wola, żelazny charakter, żelazne nerwy, przymiotnik występuje w znaczeniu przenośnym. Analogicznie formuje się kod do innych walizek - z czasownikami gra (1010001), lecą (1001110), a także z przymiotnikiem złoty (1110111). Zadanie sprzyja formowaniu kompetencji matematycznych, umiejętności komunikowania się, rozwijaniu mówienia dziecka.

OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 42