Karty pracy

Uczymy się rozróżniać dosłowne i przenośne znaczenie słów

Uczymy się rozróżniać dosłowne i przenośne znaczenie słów

Zadanie skierowane na formowanie umiejętności rozróżniać dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów. Dziecku proponuje się wyznaczyć, w jakim znaczeniu (dosłownym czy przenośnym) użyty dany wyraz w kontekście, i stworzyć kod do wszystkich zamków na walizkach, na przykład, walizka z przymiotnikiem „siwy” ma trzycyfrowy kod 001, dlatego, że w wyrazie siwa przeszłość, przymiotnik występuje w znaczeniu przenośnym. Analogicznie formuje się kod do innych walizek  z czasownikami palą się (010), skakać (100), uśmiechnąć się (011), a także z przymiotnikami kamienny (101), jasny (110). Zadanie sprzyja formowaniu kompetencji matematycznych, umiejętności komunikowania się, rozwijaniu mówienia dziecka.

OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 93