Opisujemy pokoje w języku angielskim: sala klasowa

Opisujemy pokoje w języku angielskim: sala klasowa

Zadanie to pomoże dziecku nauczyć się opisywania sali klasowej w języku angielskim i opanować odpowiednie słownictwo. Dziecku zaproponowano rysunek sali klasowej i tekst opisu z lukami, które trzeba wypełnić słowami – rzeczownikami i przymiotnikami z podanej listy. W toku sporządzania opisu dziecko nie tylko wzbogaci zasób słownictwa, ale też utrwali znajomość struktur gramatycznych There is, there are. Dziecku zaproponowano pokolorować przedmioty z listy słów. W toku wykonania zadania dziecko rozwinie umiejętności czytania i pisania w języku angielskim, a także motorykę małą. Zadanie zawiera transkrypcję słów.

OCENA ZADANIA
0.00
(0 ocen)
Liczba pobrań 14