Karty pracy

Uczymy się rozróżniać dosłowne i przenośne znaczenie słów

Uczymy się rozróżniać dosłowne i  przenośne znaczenie słów

Zadanie skierowane na formowanie umiejętności rozróżniać dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów. Dziecku proponuje się wyznaczyć, w jakim znaczeniu (dosłownym czy przenośnym) użyty dany wyraz w kontekście, i stworzyć kod do wszystkich zamków na walizkach, na przykład, walizka z przymiotnikiem „słodki” ma pięciocyfrowy kod 10110, dlatego, że w wyrazach słodkie wspomnienia, słodkie sny i słodkie słowa, przymiotnik występuje w znaczeniu przenośnym. Analogicznie formuje się kod do innych walizek – z czasownikami śpi (01011), śpiewa (01010), a także z przymiotnikiem głęboki (00100). Zadanie sprzyja formowaniu kompetencji matematycznych, umiejętności komunikowania się, rozwijaniu mówienia dziecka.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 48