Karty pracy
Oceń publikację

Ekosystemy: życie w rzekach i jeziorach

Ekosystemy: życie w rzekach i jeziorach

Zadanie to jest skierowane na kształtowanie kompetencji w dziedzinie nauk przyrodniczych. W zadaniu dziecku zaproponowano za pomocą encyklopedii lub Internetu dowiedzieć się, jakie zwierzęta są przystosowane do życia w rzekach i jeziorach, narysować i podpisać ich nazwy. Zadanie przyczyni się do rozszerzenia wiedzy o zbiornikach wodnych, rozmaitości zwierząt w przyrodzie, osobliwościach ich adaptacji do warunków istnienia w zbiornikach słodkowodnych, rozwoju umiejętności pracy z różnymi źródłami informacji.

OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 42