Karty pracy
Oceń publikację

Przeprowadzamy sondaż wśród krewnych dziecka

Przeprowadzamy sondaż wśród krewnych dziecka

Ta forma sondażu jest ukierunkowana na ustanowienie relacji zaufania między nauczycielem a krewnymi dziecka lub osobami, które ich zastępują. Wypełniając kwestionariusz krewni/opiekunowiе pomogą nauczycielowi w stworzeniu bardziej komfortowych warunków nauki dla każdego dziecka. Krewnym/opiekunom zaproponowano napisać o stosunku dziecka do szkoły, metodach zachęcania i pobudzania, o tym, jaką pomoc udzielają swoim dzieciom, a także podać tematy, które warto omówić podczas spotkania z nauczycielem. Wykorzystanie kwestionariusza pomoże w utworzeniu „trójkąta partnerstwa” – „nauczyciel – krewni – dziecko”.

OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 66
Występuje w filtrach tematycznych: