Karty pracy
Oceń publikację

Ekosystemy: życie w stepach

Ekosystemy: życie w stepach

Zadanie to jest skierowane na kształtowanie kompetencji w dziedzinie nauk przyrodniczych. W zadaniu dziecku zaproponowano za pomocą encyklopedii lub Internetu dowiedzieć się, jakie zwierzęta są przystosowane do życia w stepach, narysować i podpisać ich nazwy. Zadanie przyczyni się do rozszerzenia wiedzy o strefach naturalnych, rozmaitości zwierząt w przyrodzie, osobliwościach ich adaptacji do warunków istnienia w strefie naturalnej stepu, rozwoju umiejętności pracy z różnymi źródłami informacji.

OCENA ZADANIA
0.00
(0 ocen)
Liczba pobrań 1