Narysuj figury geometryczne

Narysuj figury geometryczne
W tym zadaniu dziecku jest proponowane narysowanie, a potem pokolorowanie zawczasu wyznaczonej ilości dwuwymiarowych figur geometrycznych, takich jak: dwa trójkąty, cztery kwadraty, trzy koła oraz dwa prostokąty. Zadanie pomoże poznać nazwy figur geometrycznych, będzie rozwijało u dziecka bardziej ścisłą koordynację małych ruchów i percepcję przestrzenną. Na zakończenie wykonania zadania zaproponuj dziecku nazwanie figur i pokolorowanie ich w różne kolory, co będzie wspierało rozwój motoryki małej.
OCENA ZADANIA
4.67
(3 ocen)
Liczba pobrań 73
Występuje w programach nauczania: