Ocena programu

Figury płaskie

Figury płaskie
LICZBA ZADAŃ 20
LICZBA DNI 7-10
ZALECANO DZIENNIE 2-3 zadania
WIEK DZIECKA 6-7 lat
RANKING
5.00
(2 ocen)

Zeszyt ćwiczeń „Figury płaskie” zawiera 20 zadań, których wykonanie pomoże dziecku w pogłębieniu wiedzy o ważnych cechach figur płaskich (trójkąt, czworokąt, pięciokąt, sześciokąt, koło) oraz będzie kształtować umiejętność znajdowania tych figur geometrycznych wśród obiektów otaczającego świata.

Nauka figur geometrycznych w szkole podstawowej ma charakter wstępny i jest skierowana na kształtowanie poszczególnych kompetencji geometrycznych: umiejętności nazywania i klasyfikowania figur geometrycznych, ich budowania, korzystania z narzędzi kreślarskich. ..

Niniejszy zeszyt ćwiczeń zawiera zadania o różnym poziomie złożoności (od najprostszych do trudniejszych), które pomogą w zapoznaniu dziecka z figurami geometrycznymi oraz będą uczyć wyodrębniania i nazywania figur o różnym kształcie, tworzenia obrazków z figur geometrycznych.

W zadaniach zeszytu ćwiczeń dziecku zaproponowano pokolorować figury geometryczne w różne barwy, co przyczyni się do percepcji i zapamiętywania figur. W toku opisywania figur dziecko będzie się uczyć ich cech istotnych, nauczy się grupowania figur geometrycznych. Wykonując zadania zeszytu dziecko także usprawni umiejętność zestawiania realnych przedmiotów o tym lub owym kształcie geometrycznym z obrazkiem figur geometrycznych; przygotuje rękę do pisania, rysując figury według wzoru itd.

Pracę z zeszytem można rozpocząć w dowolnej chwili, uwzględniając poziom wiedzy i zainteresowania, tempo nauki dziecka. Wykonując 2-3 zadania codziennie, dziecko w ciekawej postaci będzie mogło utrwalić nazwy figur geometrycznych, będzie uczyć się liczenia w zakresie 10, rozwijać uwagę i myślenie przestrzenne.

Jeśli dziecko wykonuje zadania z łatwością, można zwiększyć dzienną liczbę zadań, a po ich wykonaniu przejść do zeszytu ćwiczeń „Figury objętościowe”.

W toku wykonywania zadań należy pilnować, by dziecko przestrzegało trybu pracy i odpoczynki; opracowywanie ćwiczeń ma być realizowane bez zmuszania i przeciążania dziecka. Osobom dorosłym warto stworzyć twórczą atmosferę, usiłować organicznie łączyć uzyskane przez dziecko kompetencje geometryczne z praktyką, angażując w to nie tylko pamięć wzrokową, ale także taktylną.

Po ukończeniu programu możesz nagrodzić dziecko specjalnym dyplomem, który będzie stanowić wyraz uznania za rzetelne i umiejętne wykonywanie zadań oraz potwierdzenie nabycia przez dziecko takich niezbędnych do dalszej nauki umiejętności behawioralnych jak pracowitość, schludność i samodyscyplina.

Program jest opracowany zgodnie z obowiązującymi programami edukacyjnymi i sporządzony zgodnie z zasadą ciągłości (od prostego do złożonego), a zadania są ustrukturowane w taki sposób, aby pomóc dziecku w opanowaniu wiedzy o płaskich figurach geometrycznych.