Ocena programu

Figury objętościowe

Figury objętościowe
LICZBA ZADAŃ 16
LICZBA DNI 5-7
ZALECANO DZIENNIE 2-3 zadania
WIEK DZIECKA 6-7 lat
RANKING
0.00
(0 ocen)

Zeszyt ćwiczeń „Figury objętościowe” zawiera 16 zadań, których wykonanie pomoże dziecku nauczyć się określania ważnych cech objętościowych figur geometrycznych (sześcian, ostrosłup, kula, stożek, walec) oraz będzie kształtować umiejętność rozpoznawania tych figur wśród obiektów otaczającego świata.

Nauka figur geometrycznych w szkole podstawowej ma charakter wstępny i jest skierowana na kształtowanie poszczególnych kompetencji geometrycznych: umiejętności nazywania i klasyfikowania figur geometrycznych, ich budowania, korzystania z narzędzi kreślarskich. ..

Niniejszy zeszyt ćwiczeń zapozna dziecko z objętościowymi figurami geometrycznymi i stanowi logiczne uzupełnienie zeszytu ćwiczeń „Figury płaskie”. Zeszyt zawiera 16 zadań o różnym poziomie złożoności (od najprostszych do trudniejszych), które pomogą dziecku nauczyć się nazywania figur o różnym kształcie oraz rozróżniania znajomych objętościowych figur geometrycznych wśród przedmiotów otoczenia.

Wykonywanie zadań przyczyni się do kształtowania pojęciowego aparatu dziecka, usprawni umiejętność porównywania figur geometrycznych, ich grupowania według cech charakterystycznych, rozwiązywania zadań-łamigłówek itd.

Pracę z zeszytem można rozpocząć w dowolnej chwili, uwzględniając poziom wiedzy i zainteresowania, tempo nauki dziecka. Jeśli dziecko wykonuje zadania z łatwością, można zwiększyć dzienną liczbę zadań.

W toku wykonywania zadań należy pilnować, by dziecko przestrzegało trybu pracy i odpoczynki; opracowywanie ćwiczeń ma być realizowane bez zmuszania i przeciążania dziecka. Osobom dorosłym warto stworzyć twórczą atmosferę, usiłować organicznie łączyć uzyskane przez dziecko kompetencje geometryczne z praktyką, angażując w to nie tylko pamięć wzrokową, ale także taktylną.

Po ukończeniu programu możesz nagrodzić dziecko specjalnym dyplomem, który będzie stanowić wyraz uznania za rzetelne i umiejętne wykonywanie zadań oraz potwierdzenie nabycia przez dziecko takich niezbędnych do dalszej nauki umiejętności behawioralnych jak pracowitość, schludność i samodyscyplina.

Program jest opracowany zgodnie z obowiązującymi programami edukacyjnymi i sporządzony zgodnie z zasadą ciągłości (od prostego do złożonego), a zadania są ustrukturowane w taki sposób, aby pomóc dziecku w opanowaniu wiedzy o objętościowych figurach geometrycznych.