Karty pracy
Oceń publikację

Opisz figury geometryczne

Opisz figury geometryczne
Karta pracy zawiera zadanie, które pozwoli na zapoznanie się dziecka z figurami geometrycznymi oraz ich cechami charakterystycznymi, nauczenie się ich porównywania, dostrzegania ich podobieństw i różnic. Może też służyć za narzędzie do utrwalenia wiedzy o figurach geometrycznych czy pełnić funkcję podsumowania etapu nauki o figurach geometrycznych. W zadaniu dziecku zapisuje nazwy poszczególnych figur, wskazuje liczbę jej boków i kątów. W trakcie wykonywania tego zadania dziecko będzie rozwijało wyobraźnię przestrzenną, doskonaliło wiedzę na temat różnych figur geometrycznych, rozwijało uwagę, pamięć i małą motorykę.
OCENA ZADANIA
4.91
(11 ocen)
Liczba pobrań 260
Występuje w programach nauczania: