Karty pracy
Oceń publikację

Wyznaczamy narządy zmysłów

Wyznaczamy narządy zmysłów

Zadanie to jest skierowane na kształtowanie przyrodniczej kompetencji dzieci. W toku wykonywania zadania dziecko pogłębi wiedzę o funkcjach narządów zmysłów, które pomagają człowieku w poznawaniu otaczającego świata. Dziecku zaproponowano połączyć obrazki z narządami zmysłów, które są aktywne u każdej narysowanej postaci. Także dziecko ma narysować lub napisać, co ona może odbierać przez narządy zmysłów. Zadanie przyczyni się do rozwoju analitycznego myślenia, spostrzegawczości, pogłębienia wyobrażeń o człowieku jak o części natury ożywionej.

OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 108