Karty pracy
Oceń publikację

Dzikie zwierzęta: ssaki, gady, płazy – karty Domana

Dzikie zwierzęta: ssaki, gady, płazy – karty Domana

Karty Domana z wizerunkami dzikich zwierząt to materiał dydaktyczny dla dzieci w wieku 2–4 lat oraz przedszkolaków w wieku 5–6 lat, przeznaczony do zapoznania z wyglądem różnych gatunków dzikich zwierząt oraz ich nazwami w języku polskim. Materiał składa się z trzech arkuszy, na których znajduje się 36 realistycznych fotografii leśnych zwierząt ssaków (niedźwiedź, wilk, lis, kuna, zając szary, ryś itp.); zwierząt żyjących na stepach (nornica, borsuk, sarna itp.); płazów (żaba, ropucha, salamandra, żółw itp.) oraz gadów (jaszczurka, zaskroniec). Wszystkie karty zawierają podpisy w języku polskim. Przed zaproponowaniem materiału dziecku, arkusze należy pobrać, wydrukować i pociąć wzdłuż zaznaczonych linii. Zalecamy używanie kart do gier, zajęć oraz lekcji metodą Domana i Montessori, w placówkach przedszkolnych oraz w domu, do przygotowania do szkoły i poszerzania ogólnej erudycji, horyzontów oraz zasobu słownictwa. Praca z kartami rozwija umiejętność kategoryzacji i klasyfikacji pojęć, kompetencje czytelnicze, a także poprawia myślenie logiczne, umiejętność porównywania, ułatwi ćwiczenie koncentracji i pamięci.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 23