Karty pracy
Oceń publikację

Rozwiązywanie równań na mnożenie i dzielenie z nawiasami

Rozwiązywanie równań na mnożenie i dzielenie z nawiasami

Zadanie sprzyja kształtowaniu kompetencji matematycznych, rozwija umiejętność rozwiązywania trudnych równań, wykonywania mnożenie i dzielenie pisemne i w pamięci liczb wielocyfrowych przez jedno- lub dwucyfrowe. Dziecku proponuje się rozwiązać równania złożone, w których należy wykonać działania w nawiasach i sprawdzić poprawność obliczenia pierwiastka. Wykonując zadanie, dziecko powtarza reguły obliczania nieznanych składników działań arytmetycznych podczas rozwiązywania równań, pogłębia wiedzę o związkach działań arytmetycznych.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 52