Karty pracy
Oceń publikację

Tworzymy nowe słowa: uczymy się czytania i pisania

Tworzymy nowe słowa: uczymy się czytania i pisania

Zadanie jest ukierunkowane na rozwój umiejętności czytania i pisania. Dziecku zaproponowano w każdym słowie, które odpowiada na pytanie „Co?”, zamienić jedną literę w taki sposób, by słowo odpowiadało na pytanie „Kto?” (na przykład kosa – koza, sen – syn, mak – rak, kraj – krab, rama – mama, sęk – sęp, las – lis, paczka – kaczka, koc – kot, rysa – ryba). Zadanie przyczyni się do kształtowania i rozwoju zdolności językowo-twórczych.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 33
Występuje w programach nauczania: