Karty pracy

Dodajemy liczby w wygodny sposób

Dodajemy liczby w wygodny sposób

Zadanie przyczyni się do kształtowania kompetencji matematycznej, doskonalenia umiejętności ustnego dodawania w zakresie 100, rozwiązywania przykładów na kilka działań, upewnienia się o poprawności obliczeń. Dziecko otrzymuje zadanie dodać liczby w wygodny sposób, posługując się przykładem. Wykonując zadanie, dziecko będzie doskonalić umiejętności obliczania, rozwijać analityczne myślenie, uwagę i pomysłowość.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 80
Występuje w programach nauczania: