Karty pracy
Oceń publikację

Orientuję się w szkole: zapoznanie się ze szkołą

Orientuję się w szkole: zapoznanie się ze szkołą

Zadanie pomoże w opanowaniu orientowania się w środowisku szkolnym, zapamiętaniu, kto pracuje i kto o kim dba w szkole. W centrum arkusza przedstawiono kompas, wokół którego umieszczono obrazki, na których przedstawiono pomieszczenia szkolne (salę gimnastyczną, punkt sanitarny, stołówkę, aulę, bibliotekę) oraz rodzaje działalności, dla których są one przeznaczone. Dziecku zaproponowano połączyć obrazki strzałką według wzoru, tworząc pary: pomieszczenie – jego przeznaczenie (na przykład sala gimnastyczna – uprawianie sportu, punkt sanitarny – pomoc lekarska). Dziecko także ma oznaczyć te pomieszczenia szkolne, do których ono uczęszcza najczęściej. Zadanie przyczyni się do opanowania podstawowych norm szkolnego życia.

OCENA ZADANIA
4.67
(3 ocen)
Liczba pobrań 73
Pobierz bezpłatnie
Występuje w programach nauczania: